Aktualny numer

"Horyzonty Wychowania" są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych, społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 "Horyzonty Wychowania" otrzymały 70 punktów za publikację naukową
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. (więcej).
Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".

Wydawca
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
ISSN:
1643-9171
eISSN:
2391-9485
DOI:
10.17399/HW

Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons: Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0)

Licencja CC

 • ERIH PLUS
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • IC Journals Master List
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • BazEkon
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • pedagogika
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • psychologia
 • filozofia
 • językoznawstwo
MNISW 40 punktów (2021)
h5Index 12

Aktualności

HW Vol 21, No 59 (2022): "Narracja w badaniach nad edukacją"

2021-08-12

 

Redaktorzy numeru: dr Maria Szymańska, dr Agnieszka Kaczor

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2022

Nadsyłanie artykułów: 31 maja 2022

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/H

Czytaj więcej

HW Vol 21, No  58 (2022): "Horyzonty duchowości"

2021-08-12

 

Redaktor numeru: dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. AIK

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2022

Nadsyłanie artykułów:  28 luty 2022

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

Czytaj więcej

HW Vol 21, No 57 (2022): " Pedagogia ignacjańska w złożonym i niejednoznacznym świecie”

2021-07-09

Redaktor numeru: dr Ewa Dybowska

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2022

Nadsyłanie artykułów:  30 listopada 2021

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

Czytaj więcej

Call for Papers: HW Vol 20, No 56 (2021): "Aktualne wyzwania pedagogii ignacjańskiej"

2021-03-09

Redaktor numeru: Jarosław Charchuła

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2021

Nadsyłanie artykułów:  30 czerwiec 2021

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

Czytaj więcej

Call for Papers: HW Vol 20, No 54 (2021): "Opieka i wychowanie w czasach kryzysu"

2020-11-14

Redaktor numeru: Marta Prucnal-Wójcik

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2021

Nadsyłanie artykułów:  28 lutego 2021

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

 

Czytaj więcej

Call for Papers: HW Vol 19, No 52 (2020): "W trosce o człowieka"

2020-09-24

Redaktor numeru: Wit Pasierbek, Anna Błasiak

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 października 2020

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

Czytaj więcej

Call for Papers: HW Vol 19, No 51 (2020): "Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości"

2020-09-11

Redaktor numeru: Wit Pasierbek, Bożena Pera

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2020

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

Czytaj więcej

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP