Kontakt

ul. Kopernika 26

PL 31-501 Kraków


Główna osoba do kontaktu

[HW OJS] Redaktor - wysłane z systemu OJS
Sekretarz Redakcji: mgr Monika Grodecka
Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administrac
Tel. + 48 12 3999652

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP