Kontakt

ul. Kopernika 26

PL 31-501 Kraków


Główna osoba do kontaktu

[HW OJS] Redaktor - wysłane z systemu OJS
Sekretarz Redakcji: mgr Monika Grodecka
Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administrac
Tel. + 48 12 3999652

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP