Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny
dr Wit Pasierbek SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland

Sekretarz Redakcji
mgr Monika Grodecka, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Poland

Zespół Redakcyjny
dr hab., prof. AIK Tadeusz Borkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Poland
dr hab., prof. nadzw. Ewa Kucharska, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr hab., prof. AIK Anna Królikowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Marta Prucnal, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr hab., prof. AIK Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Barbara Turlejska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland

Rada Naukowa
prof. dr Stephen Hicks, Professor of Philosophy Executive Director, The Center for Ethics and Entrepreneurship Rockford University, United States
prof. dr Marek Inglot, , Italy
ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Poland
prof. dr hab. Zdzisław Kijas, Italy
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, Poland
prof. dr hab. Zbyszko Melosik , Poland
prof. dr Virgil Nemoianu, English Faculty, The Catholic University of America, United States , Sweden
prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland
Prof. dr Ulrich Riegel, Germany
prof. dr dr Hans-Joachim Sander, , Austria
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, , Poland
prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Poland
prof. dr. Leo Tuin van der, Netherlands
prof. dr dr Hans-Georg Ziebertz, , Germany

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP