Call for Papers: HW Vol 18, No 47 (2019): "Rodzina w XIX i XX wieku"

Rodzina od wieków stanowi przedmiot refleksji i badań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Współcześnie, w obliczu szybkich zmian społecznych, politycznym i kulturowych zmieniają się rozumienie, model funkcje i zadania rodziny. Do zrozumienia zmieniającego się oblicza rodziny konieczne jest podjęcie refleksji nad ewolucją, przeobrażeniami rodziny, zwrócenie uwagi na konteksty i przyczyny zachodzących zmian. Zainteresowanych badaczy zapraszamy do dyskusji w następujących obszarach problemowych:

  • Pojęcie rodziny w XIX i XX wieku

  • Modele, struktura, funkcje rodziny, role w rodzinie w XIX i XX wieku

  • Czynniki zmian: polityczne, ekonomiczne, kulturowe… w XIX i XX wieku

Zastępcze formy środowiska rodzinnego w XIX i XX wieku