Call for Papers: HW Vol 19, No 49 (2020): "Rodzina w mediach"

Dyskurs na temat rodziny toczy się w mediach od dawna, nieustannie skłaniając do dyskusji na temat sytuowania wartości. Rozwój technologii komunikacyjnych i nowych kanałów komunikacji sprawia, że rośnie siła społecznego oddziaływania mediów, która wpływając na życie rodziny, niejednokrotnie warunkuje rozumienie jej istoty i funkcjonowania. Wobec przemian oblicza rodziny, zainicjowanych w mediach i przez media, konieczne jest podjęcie dyskusji nad przyczynami, wymiarem i kontekstami tego zjawiska. Zainteresowanych badaczy zapraszamy do oglądu problematyki rodziny w mediach           z perspektywy:

-  funkcjonowania pojęcia i sposobów jego postrzegania w przekazach medialnych,

-  wartościowania wizerunku rodziny i sposobów jej przedstawiania w mediach, 

- wpływu mediów na rozumienie rodziny,

- specyfiki przekazów medialnych kierowanych do rodziców i dzieci,

- możliwości wykorzystania mediów do zwrócenia uwagi na problemy rodziny,

- zmieniającego się modelu rodziny w mediach.