Call for Papers: HW Vol 19, No 50 (2020): "Horyzonty człowieczeństwa"

2019-11-01

Współczesny świat cechuje nadzwyczajne tempo wszelakiego i globalnego rozwoju. Ta dynamika dotyczy zarówno sfer makro, meso i mikro świata materialnego i duchowego, życia pojedynczego człowieka, ale także grup społecznych. Przyśpieszenie, a wraz z tym zachodzące zmiany są tak wielkie, że niejeden nie może się w tym połapać. Zachodzi więc fundamentalne pytanie, które ciągle musi stawiać sobie każdy człowiek: dokąd to wszystko zmierza? Jaki jest tego cel? Ale by zbliżyć się do odpowiedzi na nie, trzeba zastanowić się: skąd się to wzięło? A ostatecznie, trzeba pytać o człowieka: skąd się wziął „taki” współczesny człowiek: z jednej strony rozumny, ze swoją niepodważalną i jedyną osobowością i godnością, przesiąknięty technicyzacją i komputeryzacją (ze sztuczną inteligencją), zdolny do zdobywania kosmosu i leczenia z jeszcze niedawno nieuleczalnych chorób, bogaty i posiadający coraz to więcej, żyjący coraz to dłużej, z drugiej zaś zamykający się w swoim świecie i w swoim „ego”, zrelatywizowany w moralności, psychice i relacyjności, uzależniony od nieosobowej materii, bezradny wobec głodu i cierpienia, ograniczający dążenie do prawdy tylko według empirycznych faktów i weryfikacji rozumu, co zdaje się eliminować sferę duchowości.

W jubileuszowym, 50-tym numerze „Horyzontów Wychowania” chcielibyśmy przeprowadzić dogłębny namysł nad status quo świata i człowieka w optyce ducha i materii, rozumu i sumienia, teraźniejszości i przyszłości. Jaki jest współczesny człowiek – „tu i teraz”, a jaki może być? Dokąd zmierza i jaką drogą? W ten sposób będziemy się starać nakreślić pewne horyzonty współczesnego człowieczeństwa i poszukiwać jakiejś odnowionej antropologii po to, by człowiek właściwie szukał szczęścia dla siebie i innych.

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP