Call for Papers: HW Vol 19, No 51 (2020): "Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości"

2020-09-11

Redaktor numeru: Wit Pasierbek, Bożena Pera

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2020

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP