Call for Papers: HW Vol 20, No 55 (2021): "Codzienność w dobie pandemii"

2020-11-14

W dwóch poprzednich numerach Horyzontów Wychowania podjęta została refleksja nad tym, w jaki sposób sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie przyczyniła się do istotnych przeobrażeń w przestrzeni edukacji, opieki i wychowania. Zasięg oddziaływania nowego kontekstu funkcjonowania jest jednak znacznie większy – odcisnął on piętno na wszystkich niemal sferach naszego życia.  Przeobrażeniu uległy i ulegają nadal utrwalone przekonania, emocje i zachowania. Zmienił i zmienia się także sposób spostrzegania i przeżywania codziennych wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniające się okoliczności.

W kolejnym numerze Horyzontów Wychowania zapraszamy autorów do refleksji nad spostrzeganiem i przeżywaniem pandemijnej codzienności. Zachęcamy do zastanowienia się nad tym, jak pandemia zmienia nasze spostrzeganie takich kategorii, jak czas czy przestrzeń; jak zmienia się sposób interpretowania rzeczywistości oraz jej emocjonalny odbiór i wreszcie jakie są sposoby radzenia sobie z nowymi wyzwaniami.

Liczymy na głosy przedstawicieli różnych dyscyplin zainteresowanych badaniem codzienności i utrwalaniem pandemijnej osobliwości.

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP