Call for Papers: HW Vol 20, No 56 (2021): "Aktualne wyzwania pedagogii ignacjańskiej"

2021-03-09

Szybko zachodzące przemiany społeczno-kulturowe, których jesteśmy świadkami w ostatnich dekadach stawiają przed społeczeństwami na całym świecie nowe szanse, ale i zagrożenia. Wraz z postępującym procesem globalizacji następuje także przewartościowanie wielu istotnych elementów samej struktury społecznej. W obliczu zachodzących zmian również procesy socjalizacji i wychowania są konfigurowane jako elementy reprodukcji kulturowej o podwójnym znaczeniu: po pierwsze jako przestrzeń modyfikowana i podlegająca wpływom globalizacji; po drugie, jako miejsce do refleksji, analizy i oceny samego procesu globalizacji.

W tym kontekście Pedagogia Ignacjańska stara się również przedstawić adekwatną odpowiedź odczytując nowe wyzwania i znaki czasu. Podejmowana refleksja uwzględnia aktualną dynamikę zmian społecznych, ale także bazuje na tradycji edukacyjno-pedagogicznej Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), która liczy już prawie pięćset lat, od kiedy święty Ignacy z Loyoli założył pierwszą jezuicką szkołę w Mesynie we Włoszech.

W kolejnym numerze Horyzontów Wychowania zapraszamy Autorów z różnych środowisk akademickich do podjęcia refleksji nad najważniejszymi wyzwaniami stającymi przed Pedagogią Ignacjańską w kontekście obecnie zachodzących zmian społeczno-kulturowych. Zachęcamy do zastanowienia się między innymi nad tym, jakie kryteria muszą być spełnione, aby proponowany przez Pedagogię Ignacjańską model wychowania był ciągle aktualny i stanowił adekwatną do współczesnych przemian odpowiedź. Liczymy na głosy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się w swojej pracy kwestiami związanymi z formacją, wychowaniem i socjalizacją.

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP