HW Vol 21, No 57 (2022): " Pedagogia ignacjańska w złożonym i niejednoznacznym świecie”

2021-07-09

Jednym z charakterystycznych elementów pedagogii ignacjańskiej jest „odwaga” zatrzymania się tu i teraz. Wydaje się to adekwatne do współczesnego świata określanego jako VUCA World. Jest to jedna z perspektyw opisywania dzisiejszej rzeczywistości, która charakteryzuje się zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) i niejednoznacznością (ambiguity). Taka perspektywa generuje potrzebę nieustannego adaptowania się w zarówno jednostki jak i społeczności do otaczającego świata.

Pedagogia ignacjańska od kilku wieków umożliwia człowiekowi zmierzenie się w charakterystyczny sposób z fundamentalnymi sprawami i wypracować własną ścieżkę doświadczania życia i rozwoju.

W kolejnym numerze Horyzontów Wychowania zapraszamy Autorów różnych dyscyplin do pogłębionej refleksji nad możliwą obecnością pedagogii ignacjańskiej w procesach wychowania, kształtowania człowieka a przede wszystkim podejmowania samoaktywności osoby w perspektywie całożyciowego uczenia się. Przyjęta w tym numerze perspektywa zakłada, że pedagogia ignacjańska jest pedagogią na miarę XXI wieku i może być dawać jednostce poczucie sprawstwa niemal we wszystkich obszarach życia.

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP