Data publikacji : 2012-12-30

Samotność i osamotnienie w procesie autorealizacji

Janusz MółkaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

W artykule podejmiemy refleksję wokół samotności i osamotnienia jako doświadczeń obecnych niemal na każdym etapie życia człowieka. Zdefiniujemy określenie samotność, osamotnienie, samotny w aspekcie negatywnym i pozytywnym. Przybliżymy tę problematykę w kontekście uwarunkowań społecznych oraz działalności edukacyjnej. Zatrzymamy się również nad znaczeniem i rolą religijnego przeżywania i przezwyciężania samotności. Podkreślimy, że proces autorealizacji stanowi przestrzeń do tego, aby człowiek stawał się osobą twórczą i pozytywnie podchodził do otaczającej rzeczywistości świata i ludzi oraz wyzwalał się z przeświadczenia, że samotność i osamotnienie tylko i wyłącznie mu doskwierają.


The article undertakes a reflection around loneliness and solitude, as an experience present at nearly every stage of human life. It defines the notion of loneliness, solitude, lonely from both negative and positive aspect. It introduces these issues in the context of social determinants and educational activity. Moreover, the significance and role of religious experiencing and overcoming loneliness are discussed. It is emphasized that the process of self-realization provides space for men to become creative beings and to approach the surrounding reality of the world and people in a positive way as well as to free themselves from the conviction that loneliness and solitude does affect contemporary man exclusively.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

Bez nazwy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP