O Kościele w świecie współczesnym

Wit Pasierbek

Abstrakt


W. Pasierbek: Ojciec od kilku lat jest jednocześnie Dyrektorem Radia Watykańskiego i Telewizji Watykańskiej, a od 2006 rzecznikiem Stolicy Apostolskiej. Jak wygląda Kościół i świat z tak niezwykłego punktu „patrzenia”?
F. Lombardi: Rzeczywiście, jest to szczególny punkt widzenia: z samego centrum Kościoła katolickiego. Powtarzam zawsze, że moja posługa pozostaje w służbie „Sługi sług Bożych”, czyli Papieża. Chodzi o to, by zrozumieć, jak Papież patrzy na dzisiejszy Kościół i świat, w jakim duchu, z jakimi pragnieniami ewangelicznymi. Potem staram się być pośrednikiem tego wszystkiego, przekazać to i – jeśli zachodzi potrzeba – wyjaśnić. Na przykład, widzimy, że Kościół i świat potrzebują jedności, ponieważ doświadczają zbyt wielu podziałów i konfl iktów. Dlatego Ojciec Święty przypomniał w swojej pierwszej encyklice, że „Bóg jest miłością”. Kościół i świat potrzebują nadziei, bo przeżywają zamieszanie i zagubienie. Odpowiedzią Benedykta XVI jest druga encyklika o nadziei. Kościół i świat wydają się tracić zaufanie w zdolność poznania prawdy i dysponowania solidnymi punktami odniesienia. Papież mówi więc o wartości rozumu w dialogu z wiarą oraz o fundamentach prawa naturalnego i godności osoby ludzkiej. Kościół i świat potrzebują żywego dialogu zbawienia. Dlatego Papież mówi o Jezusie, o Jego osobie, o utrzymywaniu z Nim osobistej więzi i kontaktu. Można by kontynuować tę listę.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.