Data publikacji : 2017-02-01

O Kościele w świecie współczesnym

Wit PasierbekDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

W. Pasierbek: Ojciec od kilku lat jest jednocześnie Dyrektorem Radia Watykańskiego i Telewizji Watykańskiej, a od 2006 rzecznikiem Stolicy Apostolskiej. Jak wygląda Kościół i świat z tak niezwykłego punktu „patrzenia”?
F. Lombardi: Rzeczywiście, jest to szczególny punkt widzenia: z samego centrum Kościoła katolickiego. Powtarzam zawsze, że moja posługa pozostaje w służbie „Sługi sług Bożych”, czyli Papieża. Chodzi o to, by zrozumieć, jak Papież patrzy na dzisiejszy Kościół i świat, w jakim duchu, z jakimi pragnieniami ewangelicznymi. Potem staram się być pośrednikiem tego wszystkiego, przekazać to i – jeśli zachodzi potrzeba – wyjaśnić. Na przykład, widzimy, że Kościół i świat potrzebują jedności, ponieważ doświadczają zbyt wielu podziałów i konfl iktów. Dlatego Ojciec Święty przypomniał w swojej pierwszej encyklice, że „Bóg jest miłością”. Kościół i świat potrzebują nadziei, bo przeżywają zamieszanie i zagubienie. Odpowiedzią Benedykta XVI jest druga encyklika o nadziei. Kościół i świat wydają się tracić zaufanie w zdolność poznania prawdy i dysponowania solidnymi punktami odniesienia. Papież mówi więc o wartości rozumu w dialogu z wiarą oraz o fundamentach prawa naturalnego i godności osoby ludzkiej. Kościół i świat potrzebują żywego dialogu zbawienia. Dlatego Papież mówi o Jezusie, o Jego osobie, o utrzymywaniu z Nim osobistej więzi i kontaktu. Można by kontynuować tę listę.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP