Data publikacji : 2017-02-01

Ciało w duchowości Ignacego Loyoli

Mateo Garcia RogelioDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

After his conversion, Ignatius of Loyola displayed Manichaeic hostility towards issues connected with the body. It led him to severe penance and rash fasting. Fortunately, he realized that this kind of reluctance towards the body is not the essence of following Christ. Grace does not destroy the nature, but it establishes and improves one. The body, though from the earth’s dust, was formed by God. It serves man in order for him to express himself and act in the world creating his own history in a free and responsible way. However, after the original sin, the image of God – initially expressed in the body – was distorted. It was the incarnation of the Son of God and the work of salvation done by Him that led to the radical healing of this reality. Ignatian Spiritual Exercises constitute an example of enhancing the status of the bodily element in the spiritual life. It is to be apostolic, pervaded with the dynamism of the idea: “everything for the greater glory of God”. “Everything” encompasses the whole world visible and invisible, the body and the soul, spiritual and material reality. Nothing should be excluded form the process of bringing glory to God and serving the man.

Słowa kluczowe

ASCEZA ; ĆWICZENIA DUCHOWNE ; DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA ; DUCHOWOŚĆ CIAŁASzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP