Spór o istnienie ducha – problematyzacja zagadnienia

Aleksaner Kulesza- Milewski

Abstrakt


Problem „sporu o istnienie ducha” ująć można w pytaniu: Czy istnieje duch? 2. Tak postawione zagadnienie może uzyskać swoje rozstrzygnięcie w trzech możliwych formach: „tak, duch istnieje” – „nie, duch nie istnieje” – „pozostać bez odpowiedzi” (co nie oznacza „nie wiem”). Odpowiedzi na to pytanie zostały już niejednokrotnie udzielone w szeroko pojętym obszarze myśli ludzkiej. Zajmiemy się tutaj przywołaniem kilku wybranych przykładów takich odpowiedzi na tyle jasnych i ostrych, aby wyznaczyły nam one granice możliwości rozstrzygnięć. Dopełnieniem ma być krytyczna analiza przytoczonych gotowych stanowisk. Doprowadzi nas to do uchwycenia sytuacji dramatu, która objawia się na gruncie pedagogiki w każdej konkretnej sytuacji wychowawczej. Ostatecznie dojdziemy do próby wskazania drogi prowadzącej do pewnych konkluzji.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.