Data publikacji : 2017-02-01

Szczególny rodzaj ukrytej przemocy wobec dziecka. Zastępczy Syndrom Münchhausena

Jarosław JagiełaDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Destrukcja, jaka wiąże się z cielesnością człowieka, przybiera niejednokrotnie bardzo podstępne i dalekie od jednoznaczności formy 1. Agresja, jak również wynikająca z niej autoagresja, jest wielce złożoną klasą zachowań, której jakże często nie da się wyjaśnić za pomocą prostych motywacji oraz łatwych czy prozaicznych uwarunkowań. Psychopatologia – bo w obrębie tej dziedziny wiedzy będziemy się tu głównie poruszać – zna wiele tego rodzaju przykładów, gdzie powody powstawania określonych zaburzeń psychicznych należy uznać za dalekie od pełnego rozstrzygnięcia


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP