Gender a chrześcijańska antropologia personalistyczna

Małgorzata Wałejko

Abstrakt


Gender to hasło robiące aktualnie w naszym kraju błyskawiczną karierę. Warto zatem zapytać o relację perspektywy Gender i personalizmu chrześcijańskiego. Personalizm weryfi kuje wartość wolności jej podporządkowaniem wartości prawdy; czy i na ile Gender – przez wielu utożsamiane z walką o wolność płci – walczy o personalistycznie pojętą wolność do poszukiwania i aktualizowania prawdy o tożsamości płci?  Czy rzeczywiście zasadne jest pospieszne i całościowe odrzucanie Gender i uznawanie, że w świetle założeń antropologii personalistycznej jest ono bezsprzecznie chybione i dezintegruje myślenie o płciowości?

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.