O godnej śmierci, czyli prawie do życia czy eutanazji?

Beata Pyzik

Abstrakt


Na łamach dziewiątego numeru „Horyzontów Wychowania” Troski godności podjęto wieloaspektową analizę problematyki godności człowieka, począwszy od godności dziecka i „kultywowania szacunku dla samego siebie” aż do godności w: polityce, małżeństwie i bioetyce oraz w kontekście wiary i przemocy 1. W tym świetle kwestię troski powinno się uzupełnić o jeszcze jeden wymiar, tj. godność śmierci.  Jako punkt wyjścia niniejszych rozważań podejmę próbę zdefi niowania śmierci i odniesienia jej do godności człowieka. W tym kontekście przedstawię prawo do życia czy eutanazji? W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytanie przeanalizuję zarówno trzy dokumenty Kościoła katolickiego oraz trzy teksty z zakresu prawa międzynarodowego (jeden dotyczący powszechnego systemu ochrony praw człowieka, a dwa – europejskiego). Całość podsumuję refl eksjami rodzącymi się pod wpływem uregulowań dwóch skrajnych przypadków tak zwanej godnej śmierci, a mianowicie: holenderskiego i polskiego

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.