Konieczność profilaktyki w obliczu zagrożenia narkomanią

Dariusz Adamczyk

Abstrakt


Narkomania jest nałogowym zażywaniem substancji psychoaktywnych. Stanowi ona jeden z najpoważniejszych problemów współczesności. Jest to zjawisko groźne dla zdrowia i życia. W szczególny sposób dotyka ono młodzież 2. Dostępność różnych środków odurzających spowodowała wytworzenie swoistego zjawiska brania narkotyków przez młodych ludzi. Narkotyki wywołują w człowieku, który zaczyna ich używać, przekonanie, że są środkami pomagającymi rozwiązać problemy czy zaspokoić potrzeby.  Zjawisko narkomanii stanowi jedną z najbardziej radykalnych form degradacji człowieka. Uzależnienie powoduje bowiem utratę wolności i prawdy o sobie, a także kryzys wiary, nadziei i miłości. Jest też przyczyną kryzysu więzi i wartości. Jest to choroba braku miłości i poczucia bezpieczeństwa. Stąd zagadnienie szkodliwości narkotyków dla zdrowia i życia oraz kwestia profi laktyki w sytuacji powszechnego zagrożenia narkomanią jest problemem ciągle aktualnym

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.