Data publikacji : 2017-02-03

Dynamika ciała w kulturze wizerunku

Mariola FlisDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

This article responds to the question: What elements of the culture of image dynamize the body as a value? Following in the footsteps of the German philosopher, Helmuth Plessner, I start from eccentric positionality, which is the fundamental structure of human existence. It allows for the formulation of the law of the utopian centre, which states that man has always aimed at the absolute although its full realization is impossible. It further assumes that thinking is a systemic principle for which the body is a carrier, especially of a form which we label cultural identity. Hence, the body comprises the signifi cant part of the identity project, which is inscribed in the broader cultural context. I assert that the culture-creating activity of man is anchored in a very human ability to perceive the world as a symbol, i.e. symbolic projection. Considering the dynamics of the body we must also consider the aesthetic index since the symbolic function of language becomes real in discourse; it is a linguistic occurrence, or the use of language

Słowa kluczowe

CIAŁO ; KULTURA WIZERUNKU ; KULTURA KONSUMERYZMU ; MYŚLENIE ; TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA ; ETYKA DYSKURSU ; TRANSGRESJA ; PERCEPCJA SYMBOLICZNA ; IMPERATYWY KULTUROWE ; EDUKACJA ; ESTETYZACJA ; PARADYGMAT KOMUNIKACYJNY ; METAFORA ; DYSKURS ; DZIAŁANIE INTENCJONALNE ; RACJONALSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP