Data publikacji : 2017-02-03

Jak żyć w pułapce post-cielesności?

Bogusława Bodzioch- BryłaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The text pays attention to the importance of the body category and the necessity to treat the body as the subject, not the object. Using the example of new Polish poetry, it analyses the changes the fi gure of the human body undergoes in the era of technological syndrome, from stressing it as subjectivity, through realizing the imperfect nature of one’s own – human corporeality up to the attempts at coping with these fallibilities through equipping it and enriching it with technological artifi cial body parts inspired by the achievements of modern technology, or introducing the form of a closed cycle with technological achievements. The author shows how radically contemporary literature and aesthetics break the earlier obligatory taboo of the inviolability of the human body and what problems the post-human corporeality has to face. The text emphasizes the need to transform the traditional way of thinking about poetry, which does not want to be only the scream of the soul, but it undertakes the ambitious task of describing and documenting the world and the changes it undergoes. The author highlights the necessity to notice and understand one’s own corporeality because it has always had a strong impact on human psyche.

Słowa kluczowe

CIELESNOŚĆ ; POEZJA PO 1989 ROKU CIAŁO POST-LUDZKIE ; DETABUIZACJA CIAŁA W KULTURZESzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP