Jan Kochel, Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza

Zbigniew Marek

Abstrakt


W katechetycznej refl eksji nad przesłaniem Jezusowego posłannictwa zostaje podkreślone, że chodzi w nim o przekaz dobrej nowiny. Została ona zawarta w ogłoszonym przez Jezusa nadejściu królestwa Bożego, o nowej i ostatecznej interwencji Boga, „z mocą przekształcającą tak wielką, jaką zaangażował w stworzenie świata, a nawet większą od niej”. Chodzi tu o sens zbawienia ludzkości przez Jezusa Chrystusa 1. Do tak ujmowanej problematyki głoszonego przez Jezusa zbawczego orędzia nawiązuje ks. dr Jan Kochel w publikacji Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.