Ehrhardt Ch., Religion, Bildung und Erziehung bei Schleiermacher. Eine Analyse der Beziehungen und des Widerstreits zwischen den „Reden über die Religion” und den „Monologen”,

Dariusz Stępkowski

Abstrakt


Praca monografi czna Christiane Ehrhardt dotyczy dwóch dzieł mało znanego w Polsce teologa, fi lozofa i pedagoga, Friedricha Daniela Ernsta Schleiermachera (1768-1834). Ale nie z tego powodu może wydawać się polskiemu czytelnikowi nieco zaskakująca. Inną przyczyną jest to, że dotyczy ona problemu, który, zdaniem niektórych pedagogów, wykracza poza ramy naukowej wiedzy o wychowaniu i należy raczej do dziedziny katechetyki lub którejś z pedagogik religijnych (katolickiej bądź protestanckiej). Filozofka wychowania z Berlina rozważa bowiem poglądy autora Teorii wychowania 1 w odniesieniu do relacji między religią a wychowaniem i kształceniem. Nietypowe jest również to, że swoje badania określa mianem „systematycznych”.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.