Stuart Hart, Cynthia Price Cohen, Martha Farrell Erickson, Målfrid Flekkøy, Prawa dzieci w edukacji

  • Kozak Małgorzata adiunkt Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

Abstrakt

Prawa dziecka w systemie edukacji to istotne zagadnienie, z którym przychodzi się mierzyć nie tylko władzom oświatowym, współczesnym pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, ale także samym uczniom i ich rodzicom. O ile w kwestii prawa dziecka do edukacji większość podmiotów odpowiedzialnych za kształcenie i wychowanie jest zgodnych, o tyle idea praw dziecka w edukacji budzi liczne kontrowersje i dyskusje, w których wciąż więcej jest niejasności i emocji, niż rzetelnej wiedzy i umiejętności. W świadomości wielu nauczycieli i pedagogów, a także władz oświatowych, mówienie o prawach dziecka, jakie posiada ono, będąc uczestnikiem procesu edukacji, postrzegane jest jako zagrożenie tradycyjnego rozumienia ról społecznych nauczyciela i ucznia, a także dziecka i rodzica. Zdając sobie sprawę z tych przed-sądów społecznych istniejących również w świadomości pedagogicznej, należy pod jąć próbę przeciwstawienia im rzetelnej wiedzy na temat interpretacji wolności dzieci, historii ewolucji ich praw, procesu kształtowania się międzynarodowych standardów praw dzieci do edukacji wraz z przykładami dobrych praktyk z zakresu realizacji idei praw dziecka w systemie edukacji innych państw.
Opublikowane
2017-02-03