Beata Przymuszała, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej

  • Krystyna Zabawa profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Abstrakt

Książka poznańskiej badaczki (absolwentki fi lologii polskiej i prawa) ukazała się w krakowskiej serii wydawniczej Modernizm w Polsce. Seria, redagowana od kilku lat przez Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza, ma w podtytule Studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną. Istotnie, zarówno całość, jak i poszczególne studia realizują postulat rozległości terenu badawczego, nie ograniczając się do tematyki literackiej.

Opublikowane
2017-02-21