Data publikacji : 2017-02-21

Karol Bołoz Antoniewicz. Kapłan – Misjonarz – Poeta

Franciszek ZiejkaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Czasy narodowej niewoli: 1795-1918 zapisały się krwawymi kartami w naszych dziejach. Schyłek XVIII wieku przyniósł nam niejedno rozczarowanie, zawód, tragedię. Powodem do tego był przede wszystkim upadek państwa polskiego. Upadku tego nie zauważyli chłopi, którzy – jak pisał Stanisław Staszic – przykuci do pańszczyźnianego jarzma w masie swej (z wyjątkiem niektórych regionów, np. krakowskiego) nie posiadali świadomości narodowej i którym było obojętne, co się dzieje z Polską, ich – jak mówili także i później – „niedobrą macochą”. Pośród Polaków byli także – i to w sporej liczbie! – również tacy, którzy śmierć Ojczyzny przyjęli z radością. Byli to przede wszystkim przedstawiciele najwyższych sfer ówczesnej struktury społecznej, czyli arystokracji, która bez smutku i łez żegnała się z Polską, ochotnie spiesząc na organizowane czy to w Krakowie (5 sierpnia 1796) czy w Warszawie (17 sierpnia tegoż roku) uroczystości składania homagium obcym władcom.


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP