Data publikacji : 2017-02-21

Wolność w wyborze dobra i zła – cnoty i grzechu

Paweł GóralczykDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Evil, sin constitute reality still present in our lives. But contemporary man fi nds it diffi cult to identify and localize evil. In order to recognize evil-sin, one has to see them in terms of a choice with reference to specifi c order and ideal. Meanwhile, it appears from postmodernist assumptions that there is no objective truth and good, but only various opinions and options. Furthermore, the spiritual image of man living at the beginning of the 21st century is frequently characterized by confusion, uncertainty and lack of hope, which is connected with the loss of remembrance of Christian heritage, attitude of practical agnosticism and religious indifference. Many people appear to be deprived of spiritual base, like heirs who have squandered heritage left to them by history. Despite numerous enslavements, humankind has not lost the sense of evil and knows where this evil is situated. And this evil-sin is subject to incessant confrontation with good and virtue. But is there today a model of good and virtue? Yes – fi rst of all, the model is Merciful God, who revealed Himself in Jesus Christ. Nowadays, in days of moral crisis, this state of tension and struggle for what has an authentic and objective moral value, it is what a Christian particularly needs. Since in many societies a false hierarchy of values is being established, where the chief place is occupied by such goods as success, usefulness, power and pleasure.

Słowa kluczowe

WOLNOŚĆ ; WYBÓR ; DOBRO ; ZŁO ; CNOTA ; GRZECHSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP