Data publikacji : 2017-02-21

Hacia una pedagogía más cristiana

Manuel Ruiz JuradoDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Every pedagogical system assumes certain concept of man. Philosophy open to the light of Revelation allows to look at man from the angle of his destination, framed by God – the Creator and Saviour. In Jesus Christ God fully reveals man to man (Vaticanum II). Education should lead to the realization of Christ’s image in the pupil. Therefore, we should aim for pedagogy more distinctly Christocentric. There will always be certain disparity between the suggested ideal and concrete reality. Nonetheless, working out a Christian pedagogical system, clear goals have to be defi ned. Formation should develop the attitude of availability towards God, obedience to His will. This availability will constitute a measure of Christian maturity. We have to shape attitudes typical of the “new man” following the example of Christ, according to His proposal: “Whoever wishes to come after Me must deny himself, take up his cross, and follow Me” (Matthew 16,24). The condition for such a plan for life is the attitude of spiritual discernment: openness to the Holy Spirit activity and identifying the signs of God’s presence and His plans in events, in needs and deep desires of contemporary people. Educational plan, focusing on Christ, does not mean religious integrism, which wants to impose itself with violence, but constitutes an offer of truth, to be accepted by man in a free and conscious way.

Słowa kluczowe

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICO-TEOLÓGICA ; METAEDUCACIÓN ; PEDAGOGÍA DE CRISTOSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP