Data publikacji : 2017-02-21

Granice wolności

Janusz GajdaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The keynote of the article is the statement that freedom as one the most appreciated values nowadays, of indisputable importance in every man’s life and in the lives of societies may assume completely different axiological tinge. Therefore, it demands that man be aware of moral principles of choices made and delineate on this basis the limits of his conduct. Detailed discussion refers to the analysis of the essence of freedom, its place in the hierarchy of values and connection with human dignity. Then, the author deals with external freedom and internal freedom as the basis for dignity-like human behaviours and his moral responsibility. Finally, he discusses freedom in a trap of liberalism and fundamentalism. The author leaves an open question about the limits of freedom in the context of contemporary socio-cultural events and situations, at the same time indicating the necessity of education towards freedom

Słowa kluczowe

WOLNOŚĆ ; GODNOŚĆ LUDZKA ; PODMIOTOWOŚĆ ; LIBERALIZM ; FUNDAMENTALIZM ; EDUKACJA DO WOLNOŚCISzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP