Data publikacji : 2017-02-21

O odwadze bycia bezsilnym

Mariusz SztukaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The article takes up the issue of control as a category of explaining behaviours of deviant character. Refl ection to date as well as research achievements within this scope have situated the concept of control in the context of social system functioning, or reduced it to certain personal characteristics, generally described as a sense of perpetration. On the grounds of popular associations, these characteristics are connected with such traits as: self-control, strong character, will power, thus constituting the condition for self-education activities, including self-correction activities. Attempts to apply such viewpoint for the analysis of complex educational and corrective situations consistently frequently encounter a substantial obstacle, defi ned here as a paradox of control, which is that conviction about the ability to control one’s own situation may entail as many opportunities as dangers

Słowa kluczowe

KONTROLA SPOŁECZNA ; SAMOKONTROLA ; POCZUCIE UMIEJSCOWIENIA KONTROLI ; ANO NI MOWI ALKOHOLICY ; DWANAŚCIE KROKÓW ; KATEGORIA AMBIWALENCJISzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP