Data publikacji : 2017-02-21

Granice wolności w środkach masowego przekazu

Herynk SkorowskiDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The Author of the article attempts to answer two fundamental questions: where and what are the limits of freedom in the mass media, and are there any limits of freedom in reception and usage of the mass media? The Author searches for the answer to the fi rst question on three planes. The fi rst one is the passing of information, which aims at accuracy and veracity of messages conveyed. On this plane the limit of freedom is, fi rst of all, the good of the very information, as well as the good of man, who is its receiver. It also important that the information passed respects human fundamental rights, including his dignity, and is useful for him. On the other hand, false information, violating fundamental rights and human dignity lies, according to the Author, beyond set limits of freedom of the mass media. Another plane, on which the limits of freedom should be set and preserved, is the plane of passing and disseminating knowled ge, where the aim is passing the truths concerning man, the sense of his life, his place in the world, and specifi c values. The Author indicates that these have to be substantiated and hard truths, truths, which will enrich man within the scope of his views and his outlook on life. Beyond aforementioned limits of freedom there is manipulation of man and his world of beliefs. The third plane determining the limits of freedom serving the mass media is moral sphere consisting in shaping hierarchies of moral values.

Słowa kluczowe

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU ; WOLNOŚĆSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP