Data publikacji : 2017-02-21

Pedagogia i pedagogika jezuicka – w poszukiwaniu inspiracji dla współczesnego wychowania

Lucyna GórskaDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Czytelnikowi należy się na początku kilka wyjaśnień związanych
z użyciem w tytule określonych terminów. Niektóre z nich
zyskały bowiem wiele znaczeń i mogą być odczytane wbrew
przyjętym intencjom. Słowo pedagogia będzie tu oznaczało –
zgodnie z tym, co sugerowali starożytni Grecy – dzieło wychowywania,
czynności wychowawcze 1. Podążając
za myśleniem starożytnych przyjęto, iż pokrewny pedagogii termin
pedagogika określa refl eksję o wychowaniu i będącą jej
wynikiem wiedzę na jego temat 2. Jest to bardzo szerokie ujęcie
pedagogiki. Dlatego dodajmy od razu, iż kryje ono w sobie
szereg odmian wiedzy o wychowaniu: wiedzę potoczną, wiedzę
osobistą, różne ideologie, myśl literacką, naukę (w tym refl eksję
fi lozofi czną), wiedzę technologiczną, sztukę pedagogiczną.
Pomiędzy pedagogią a pedagogiką dochodzi do złożonych
relacji, właściwych dla związków pomiędzy myślą i działaniem
ludzkim.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP