Data publikacji : 2017-02-21

Podstawy edukacji ignacjańskiej

Janusz MółkaDział: Recenzje

Abstrakt

Na polskim rynku wydawniczym pojawiła się publikacja, która
zawiera tłumaczenie dwóch dokumentów odnoszących się
do jezuickiego stylu wychowania, pod wspólnym tytułem: Podstawy
edukacji ignacjańskiej. Przekładu dokonał jezuita Bogusław
Steczek. Słowo wstępne do polskiego wydania napisał
przełożony generalny zakonu Towarzystwa Jezusowego Peter-
-Hans Kolvenbach. Stwierdza w nim między innymi, że
Ignacjańska edukacja kieruje się wizją, wyrastającą z wiary
i duchowego doświadczenia Ignacego Loyoli. Wizja ta została
trafnie ukazana w dokumencie: Charakterystyczne cechy jezuickiego
wychowania, a jej praktyczne zastosowanie znajduje
odbicie w drugim dokumencie: Pedagogia ignacjańska – podejście
praktyczne.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP