Data publikacji : 2017-02-24

Malarstwo Aldony Mickiewicz

Irena PopiołekDział: Galeria Horyzontów Wychowania

Abstrakt

Obrazy Aldony Mickiewicz można zaliczyć do odwiecznego i mającego swe miejsce w historii sztuki motywu, tak zwanej martwej natury. Może tutaj właśnie trzeba sobie uświadomić, że to określenie w języku polskim brzmi szczególnie niezręcznie, nie oddaje sensu tego motywu w malarstwie. Martwa natura to po prostu natura nieżywa, to rzeczywistość obumarła. A przecież malujący przedmioty, owoce, draperie, kwiaty – malowali je po to, by je ożywić, by nadać im wewnętrzny dynamizm, by odnaleźć w jabłku, metalowych czy ceramicznych naczyniach światło i kolor. Zebrane z pola słoneczniki to przecież kwiaty już nieżywe, zasilane tylko przez jakiś czas wodą. Namalowane przez van Gogha, stają się wspaniałą opowieścią o kolorze, formie, są symbolem ukrytego życia. Tak właśnie – „cichym życiem” nazywa się martwą naturę, w języku niemieckim: still Leben


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP