Data publikacji : 2017-02-28

Co oznacza „godność człowieka”?

Arno AnzenbacherDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The reflection upon human dignity taken up by the author was
concentrated around three issues. The context of the first one is
legal-ethical issues, with special emphasis put on the relations
between understanding dignity and rights of a human being, both
as an individual-person and as a citizen of a particular community.
The second thread of deliberations was determined with
a question about the essence of human dignity, with reference to
biblical texts as well as the texts of modern philosophy (Kant,
Hegel). The third aspect of dignity was framed by its understanding
as a world view basis for contemporary human being.
And this is subject to the pluralisation process which, according
to the author, leads to erosion of essential understanding of this
concept and risk of ceasing treating it as a basic and universal
ethical norm protecting every human being.

Słowa kluczowe

GODNOŚĆ ; WOLNOŚĆ ; PRAWA CZŁOWIEKA ; PRAWA OBYWATELSKIE ; PRAWA SPOŁECZNE ; CZŁOWIECZEŃSTWO ; ETYKA PRAKTYCZNASzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP