Banalizacja nadprzyrodzoności w kolorowych pismach dla młodzieży

  • Piotr Tomasz Nowakowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; Instytut Pedagogiki

Abstrakt

Ofertę prasową dla młodzieży cechuje w dużym stopniu
tendencja dostrzegalna w funkcjonowaniu szerokiego spektrum
współczesnych mediów. Chodzi mianowicie o próbę dostarczania
rozrywki za wszelką cenę. Zgodnie z postulatem atrakcyjności,
redaktorów wielu pism absorbuje to, co jest „bliskie ciału”, co
wiąże się z doczesnością i rozrywką. Sprawy bardziej ogólne
bądź mniej atrakcyjne interesują ich w mniejszym stopniu lub
wcale. Dostrzegamy to między innymi w zjawisku banalizacji
nadprzyrodzoności

Opublikowane
2017-02-28
Dział
Artykuły Varia