Data publikacji : 2017-03-02

Prawo bez autorytetu – prawo pozbawione sumienia...

Andrzej BałandynowiczDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Andrzej Bałandynowicz’s text takes up the central topic of
conscience in the context of the existing condition of law in Poland.
Law „without conscience” is, according to the author’s analyses,
the effect of a gap the system of formal regulations and
the universal system of moral beliefs shared by the society. The
fundamental demand here is then the return to law finding its
roots in morality. In this way it will regain authority, indispensable
also as far as its actual effectiveness is concerned. The author’s
reflection is focused on specific, binding legal solutions within the
scope of social service activity and criminal responsibility system
functioning. In both cases, the deficiencies – contrary to the functions
declared – result in the deepening of segregation and social
exclusion of individuals processes.

Słowa kluczowe

PROBACJA ; ADAPTACJA SPOŁECZNA ; KARY POŚREDNIE ; KARY WOLNOŚCIOWESzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP