Data publikacji : 2017-03-04

Wychowanie sumienia zadaniem pedagogów?

Zbigniew MarekDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

On the basis of observations made indicating a visible deficiency
of what we call man’s conscience, the author poses
questions about the reasons for the ensuing situation. Therefore
he poses questions about the essence of educating man’s conscience and the possibility of appropriate control over the processes, which will rouse and properly shape pupils’ consciences.The second question posed refers to the possibility and scope of educational efforts undertaken by educator, in order to secure the properly shaped pupils’ consciences.
One of the possible answers to these questions is seen in the
necessity to relinquish, in the entire moral education processes,
any forms of liberalism involving issuing orders or moral imperatives. However, a contraindication against such forms of education may be indicating the only correct form of teaching, how to choose good in life and be guided by this.
Transferring the above assumptions onto the grounds of educational practice, the author emphasizes the need for teaching pupil to single out the intentions, he is going to be guided by in his conduct. He also notices that within this scope of educational impact, many positive elements in conscience formation processesmay be, in the case of believers, brought in by referringto God. What justifies this claim is the conviction that belief in God gives man an organized image of the world, and also kindlesthe ability to put things in order, love, which guides man in hisconduct. And this allows pupil to find a real sense of his life withgreater easiness.

Słowa kluczowe

MORALNOŚĆ ; SUMIENIE ; GŁOS SUMIENIASzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP