Data publikacji : 2017-03-10

Sumienie. Aspekty psychologiczne i pedagogiczne

Helmut HanischDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The author ponders over one of the main anthropological
issues concerning the process of man’s upbringing, namely the
possibilities of educating human conscience. Three psychological
concepts: Sigmund Freud’s psychoanalysis, Carl Gustav Jung’s
neopsychoanalysis and Philip Lersch’s personality psychology
formed the background to his pedagogical reflections. The presentation
of each scholar’s views ends with a conclusion formulated
on the basis of the question about the possibility to infer
the foundations (also axiological) for a particular pedagogy from
a given psychological conception.

The closest to the author and also, in his opinion, the most
fruitful for the process of upbringing is Philip Lersch’s concept
emphasizing the role of the experience of sense in the formation
of human conscience. In order to develop and deepen this direction
of deliberations, the author refers to Eric Erickson’s concept,
for which the key moment linking experiencing the world
and building this feeling of sense is prime confidence.
In the last part of the study the author, searching for a broader
axiological horizon conditioning the formation of conscience, refers
to a transcendent perspective, possible to express also in
religious values. For the upbringing process, however, conscience
has the fundamental meaning, not so much the „transmoral-
religious” as „moral-ethic conscience”, which „operates” only
when it is accompanied by a deep sense of obligation to particular
values, and also joy and pleasure resulting from fulfilling
them.

Słowa kluczowe

SUMIENIE ; PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI ; WYCHOWANIE ; WARTOŚCI ; RELIGIASzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP