Data publikacji : 2017-03-10

Sumienie jako własność i wyróżnik osoby w jej procesie rozwoju

Katarzyna WrońskaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The presented text is an attempt to understand the sense of
conscience through the description of its manifestations in the
whole dynamics of development, adolescence, upbringing, and
also going astray, regression and suppression throughout person’s
life as well as in the entirety of his experiences. The
phenomenon of conscience revealing itself in the direct experience
as a „voice”, „talking” with warning or accusation because of
the intended or already done evil turns out to be pain, complaint,
suffering of the heart because of the damage or failure to do
good. When undertaken (heard) by a person, it can prompt
reflection and willingness to improve one’s life, since it creates,
together with the whole sphere of cognitive experiences and will,
moral awareness. The voice of conscience requires, as its
foundation, cognitive acts of awareness and the knowledge of
good and evil built in this manner, of moral obligations and one’s own attitude towards them, the ability to formulate judgements concerning one’s own actions and other people, as well as theability to translate general moral principles and use them in a particular situation. It also requires a general insight into values an axiological sensitivity.

Słowa kluczowe

SUMIENIE ; OSOBA ; ROZWÓJ CZŁOWIEKA ; WOLNOŚĆ ; DOBRO I ZŁO ; ŚWIADOMOŚĆ MORALNA ; WRAŻLIWOŚĆ AKSJOLOGICZNA ; WINA ; WARTOŚCI MORALNE ; SERCE ; WYCHOWANIE ; ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICIELSKA I WYCHOWAWCZASzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP