Data publikacji : 2017-03-10

Nadzieje i zagrożenia globalizacji

Tadeusz PilchDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Współczesna szkoła jest całkowicie nieprzygotowana na przyjęcie
paradygmatu wychowania globalnego. Ukształtowana jest
przez kulturę lokalną. Dobrze służy tej właśnie kulturze i społeczeństwu,
w którym funkcjonuje. Aktywnie tworzy kulturę lokalną
i ład społeczeństwa lokalnego. Bardzo dobrze się sprawdziła
jako preceptor kultury i problematyki ogólnoświatowej. To
właśnie szkoła z zaścianków lokalnego kręgu wyprowadzała
młodzież w szeroki świat, uczyła go poznawać i rozumieć. Ale
czyniła to kreując swoisty dualizm rzeczywistości i jej poznania:
na otoczenie i krąg świata swojego i świata innego, obcego. Tymczasem
w koncepcji globalizacji nie ma dychotomii i świata
swojego i obcego. Jest jeden ważny świat: produkcji, rywalizacji
i konsumpcji. Szkoła nie jest ani gotowa do funkcjonowania
w takich warunkach, ani do służby takiej strategii. Dlatego jednym
z ważnych postulatów polityki oświatowej globalizacji jest
skracanie okresów studiowania i nacisk na instrumentalny sens
edukacji.
MożnaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP