Data publikacji : 2017-03-10

Praca socjalna w myśli społecznej arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)

Grzegorz GrzybekDział: Artykuły Varia

Abstrakt

We współczesnej literaturze pedagogicznej coraz częściej
porusza się problematykę pracy socjalnej. Początki pracy socjalnej
sięgają przełomu wieku XIX i XX. Za pioniera systematycznej
refleksji w tym zakresie powszechnie uważa się Helenę Radlińską1.
Czasem jako poprzedników Heleny Radlińskiej wymienia
się takich myślicieli, jak: August Cieszkowski (1814-1894), Ludwik
Krzywicki (1859-1941), Edward Abramowski (1868-1918)2 .
Rzadko do pionierów pracy socjalnej zaliczane są osoby, które
podejmowały się działań i refleksji społecznej z inspiracji religijnej.
Osoby te figurują pod hasłem działań filantropijnych Kościołów
i związków wyznaniowych. Tutaj można wymienić między
innymi Edmunda Bojanowskiego, twórcę ruchu ochronek i założyciela
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, ks. Bronisława
Markiewicza założyciela domu dla młodzieży w Miejscu Piastowym,
w którym uczono młodzież rzemiosła i cnoty umiarkowania,
czy wreszcie „ojca czeladników” Mieczysława Kuznowicza SJ,
który podejmował również rozważania teoretyczne nad funkcjonowaniem
stowarzyszeń społecznych.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP