Data publikacji : 2017-03-10

G. Kruck (Hg.), Gottesglaube – Gotteserfahrung – Gotteserkenntnis. Begründungsformen religiöser Erfahrung in der Gegenwart, Matthias – Grünewald –

Jarzy MachnaczDział: Recenzje

Abstrakt

Niektórych książek nie sposób szczegółowo omówić. W prezentowanej
pracy mamy właśnie z takim przypadkiem do czynienia.
Szerokość podjętego tematu, jak i głębia prezentowanych
analiz nie pozwalają na to. Zwrócenie uwagi na jeden czy dwa
artykuły może jedynie zaciekawić; próba wydobycia głównej linii
analiz podejmowanych problemów może tylko przybliżyć czytelnikowi
niektóre zagadnienia, dlatego rezygnuję z tej formy.
W pierwszej części przedstawię nazwiska autorów i tytuły zamieszczonych
referatów, a w drugiej postawię pytania, na które
w mniejszym lub większym stopniu, zależnie od punktu ciężkości
podjętych analiz, próbują one odpowiedzieć. Dzięki temu zwrócę
uwagę na całą książkę i zasygnalizuję wszystkie poruszone
przez nią problemySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP