Data publikacji : 2017-03-10

Leksykon socjologii religii, red. Maria Libiszowska-Żółtkowska i Janusz Mariański

Marek MarczewskiDział: Recenzje

Abstrakt

Jest to oczywiste, ale warto przypomnieć, że słowniki o charakterze
encyklopedycznym odgrywają bardzo ważną rolę w życiu
społecznym. Są pierwszym źródłem podstawowych wiadomości.
Przy dokonującej się specjalizacji stanowią niezastąpione
źródło informacji o charakterze pogłębionym, autorytatywnym.
Każdy, kto z nich korzysta, uzyskuje najnowsze informacje,
pouczenie o związkach z różnymi działami nauki, podstawową
i najnowszą bibliografię zagadnienia. Dobrze się stało, że obok
ostatnio wydanej Encyklopedii socjologii  otrzymujemy Leksykon
socjologii religii, dzieło bogatsze w treści, bo sytuujące je pośród
słowników o charakterze społecznym i wyznaniowym. Szczególnie
ten ostatni wyznacznik ubogaca pracę o szczególną wartość,
bo przecież człowieka nie można ograniczyć do samego tylko
porządku doczesnego. Żyjąc w historii ludzkiej integralnie zachowuje
swoje powołanie do życia wiecznego. Warto tu podkreślić,
że troska o całościowe ujęcie, rozumienie i wyjaśnianie
procesów, które mają wpływ na życie religijne, moralne i zachowania
międzyludzkie, to charakterystyczna cecha pisarstwa Redaktorów
Leksykonu, którzy – dalecy od wyznaniowego konformizmu
– kierują się naukową solidnością badańSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP