Data publikacji : 2014-03-30

Międzynarodowa odpowiedzialność karna za zbrodnie wojenne popełniane na dzieciach

Farhad MalekianDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Chociaż system międzynarodowego prawa karnego stanowi stosunkowo nową gałąź prawa międzynarodowego publicznego, jego fundamenty sięgają starożytności. Stosuje się go głównie w sytuacjach poważnych naruszeń prawa międzynarodowego publicznego, popełnionych przez poszczególne osoby, grupy, organizacje i państwa. Jest to pierwszy system prawny traktujący sprawców jego naruszeń jako niezależne podmioty prawa. Wchodzące w skład międzynarodowego prawa karnego  międzynarodowe prawo karne dzieci stanowi tę jego część, która obliguje osoby fizyczne, organizacje i państwa, nie tylko do realizacji i przestrzegania tych praw, ale także do podejmowania odpowiednich środków w celu zapobieżenia ich naruszaniu w porządku krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Prawa dzieci powinny być traktowane jako bezwzględnie obowiązujące normy międzynarodowego prawa karnego z powodu ich zasadniczej roli, jaką odgrywają w aspekcie ochrony dzieci przed nielegalnymi i niemoralnymi czynami osób pozbawionych międzynarodowej prawnej osobowości. W ten sposób dzieci stanowią chroniony podmiot prawa międzynarodowego, zarówno w czasie pokoju, jak i czasie wojny. Fakt ten potwierdziły również wyroki STSL i MTK. Termin ‘dziecko’ w artykule jest stosowany niezależnie od płci albo fizycznej lub psychicznej zdolności dziecka.

Słowa kluczowe

dzieci ; prawa ; przestępstwoSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP