Data publikacji : 2017-11-21

„Młodości! ty nad poziomy wylatuj”. Szkice do portretu młodego naukowca w mediach

Małgorzata ŁosiewiczAnna Ryłko-KurpiewskaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonej analizy przekazów medialnych i wskazanie sposobów charakteryzowania młodych naukowców w mediach.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest ukazanie różnych kryteriów postrzegania młodości i ich odniesienie do badań nad wizerunkiem młodego naukowca w mediach. Wśród metod badawczych wykorzystano badania ilościowe, analizę korpusową i pomocniczo analizę treści oraz analizę komparatywną danych statystycznych i wyników badań wtórnych.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech części. Celem pierwszej części jest ukazanie specyfiki postrzegania kategorii młodości na przykładzie badań opinii społecznej i analizy danych statystycznych. W dalszych rozważaniach autorki wskazują, kogo w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego określa się mianem młodego naukowca. Trzecia część wywodu skupia się na zaprezentowaniu specyfiki przedstawiania młodych naukowców w mediach.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Artykuł przedstawia autorską klasyfikację portretów młodego naukowca w mediach. Różnorodność wskazywanych grup jednoznacznie pokazuje nieścisłość i niekonsekwencje w posługiwaniu się określeniem „młody naukowiec”.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Określenie „młody naukowiec” jest wykorzystywane w przekazach medialnych bez odniesienia do wytycznych ustawowych. Ma ono często charakter promocyjny dla innych grup wiekowych biorących udział w przedsięwzięciach z obszaru szeroko rozumianej nauki czy edukacji. Dlatego innowacyjne wydaje się stworzenie autorskiej klasyfikacji portretów młodego naukowca w mediach, która powstała na podstawie analizy przekazów internetowych i porównawczo wypowiedzi prasowych, telewizyjnych i radiowych. Autorki rekomendują wykorzystanie określenia w komunikacji marketingowej dla wzmocnienia funkcji wartościującej w odniesieniu do osób spoza definicji ustawowej młodego naukowca.

Słowa kluczowe

młodość ; media ; nauka ; wizerunek naukowca ; młodzi naukowcySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP