Data publikacji : 2017-04-13

Aksjologiczny wymiar rozstrzygnięć w teorii i praktyce resocjalizacji

Mariusz SztukaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The author touches upon the issues of contemporary conditions
of rehabilitation activity from the perspective of changes
taking place in the sphere of rehabilitation teleology, as well as
transformations concerning phenomena of social pathology.
Along with the progress observed in the area of the ability to
explain the basis and nature of deviation behaviours in a rational
way, the model of a deviant expressed mainly in moral or religious
terms is suffering from erosion. Simultaneously, a perceptible
increase in the size of social pathology and the
disturbing changes in its nature in the perspective of the previous
decades, which is perceived as a fragment of a more general
crisis of values, gives rise to the necessity of an urgent intervention
of preventive and corrective kind. These circumstances
result in a difficulty, which signals its presence on the level of
concrete educational decisions, and also emphasizes certain
constant ambivalences constituting the professional role of rehabilitation
pedagogue.

Słowa kluczowe

RESOCJALIZACJA ; TELEOLOGIA RESOCJALIZACJI ; DEWIACJA ; INSTYTUCJA KOREKCYJNA ; REDUKCJA SZKÓDSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP