Beate Beckmann, Phänomenologie des religiösen Erlebnisses.

  • Jerzy Machnacz profesor nadzwyczajny Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Instytut Filozofii Chrześcijańskiej profesor nadzwyczajny Politechnika Wrocławska; Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

Abstrakt

Praca doktorska Beckmann składa się z pięciu rozdziałów:
1. Przeżycie religijne w praktyce życiowej i jako temat badań
filozoficznych (s. 18-41), 2. Metoda fenomenologiczna i wydarzenie
religijnego nawrócenia (s. 42-64), 3. Fenomenologia przeżycia
Boga u Adolfa Reinach (s. 65-146), 4. Przeżycie Boga i poznania
Boga u Edyty Stein (s. 147-285), 5. Logika przeżycia
religijnego i wyniki dla religijno-filozoficznej dyskusji (s. 286-304).
Otwiera ją wprowadzenie H.-B. Gerl-Falkovitz (s. 14-17) i kończy
bibliografia, wykaz osób i pojęć (s. 305-332).
Beckmann pisze o przeżyciu religijnym w sposób fenomenologiczny,
tj. rzeczowy i jasny. Rozpoczyna od analizy pojęcia
„przeżycie”, tym samym otwiera szerokie pole badań, aby przez
koncentrację na „przeżyciu religijnym” zawęzić je do jego istoty.
Poświęcone są temu dwa pierwsze rozdziały.

Opublikowane
2017-04-19