Data publikacji : 2017-04-20

Edytorial

Wit PasierbekDział: Edytorial

Abstrakt

Od roku 1989 transformację postkomunistycznej Europy określa
się jako budowę społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych
krajach, wiążącą się z odzyskiwaniem niepodległości,
odtwarzaniem suwerennego państwa, odbudową wspólnoty
politycznej, a nade wszystko z uwrażliwianiem obywatela na
odpowiedzialność za społeczeństwo i dobro wspólne. 50 lat panowania
systemu totalitarnego w Polsce sprawiło, że społeczeństwo
w dużej mierze zatraciło poczucie odpowiedzialności za to,
co stanowiło i stanowi wspólny dorobek wielu pokoleń tego
narodu. Po kilkunastu latach od podjęcia ustrojowych przemian
czas na poważną refleksję nad szeroko rozumianą edukacją
w sferze życia społecznego, na zastanowienie się nad tym, czym
żyje i czym żywi się społeczeństwo, oraz ku czemu pragnie dążyć.
A zatem, również nad tym, jak społeczność ta pojmuje swoje
dobro wspólne i w jaki sposób chce je urzeczywistniać.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP