Data publikacji : 2017-04-20

Odpowiedzialność społeczna jako kategoria współczesnej teorii...

Barbara NiemiecDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The article presents the analysis of the concept of responsibility
on the basis of contemporary philosophical thought,
showing, at the same time, its pedagogical implications. It constituted
the starting point for defining the notion of social responsibility
as a kind of relation linking the doer with his deed, being
the answer to some value and/or its consequences and revealing
the following features:

– the doer is collective entity,
– the doer is an individual but his deed and/or its consequences
refer to the social addressee,
– the subject of responsibility is another man, community,
common good; one can also refer to social responsibility in
the case its subject is the doer or his personal property for the
sake of social consequences of the deed,
– the instance imposing responsibility is community, articulated
through the accepted system and hierarchy of values, current
norms, customs, models of roles and holding dignity,
– the executor is community equipped with sanctions in the form
of informal rewards and punishments.
The article expresses the reflection upon the need and possibilities
of shaping the above-defined social responsibility in the
light of contemporary tendencies in theory and practice in education
as well as the context of social life.

Słowa kluczowe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ; PODMIOT ODPOWIEDZIALNOŚCISzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP