Data publikacji : 2017-04-21

Kulturotwórczy i polityczny wymiar działalności edukacyjnej

Tomasz HomaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The reflection upon broadly understood education, its premises
and aims to be achieved, as well as the ways in which they
are specified, is the reflection upon all that society lives and feeds
on, and aims at. Therefore, it is also the reflection on how society
comprehends its common good and the way it shall be realised.
This fact provides the reason for education including, essentially,
two dimensions: culture-creating and political.
Their specification, in the sphere of education, is naturally
orbiting around the openly or secretly suggested ideal of man and
citizen desired by a given society, or its particular group in power,
influencing the process of defining educational aims and their
ways of realisation.
The reflections presented in this article do not aspire to exhaust
the entire issue of culture-creating and political dimension
of educational activity, but merely to bring out some, in our opinion
important, traits. They also want to become an invitation to
the reflection upon education and challenges it faces in the context
of a broader debate over the shape of Poland in the process
of democratisation, uniting Europe and the world exposed to the
processes of globalisation.

Słowa kluczowe

DIALOG SPOŁECZNY ; DZIEDZICTWO NARODOWE ; EDUKACJA ; DEKONSTRUKCJA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ ; SYNDROM POTOTALITARNY ; SYNDROM PSEUDOEUROPEJSKOŚCISzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP